Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/12/2017
Θέμα:
Πίνακας Αδειούχων υπαίθριου πλανοδίου Εμπορίου.

Πίνακας Αδειούχων υπαίθριου πλανοδίου Εμπορίου.

Ενημέρωση αδειούχων για τον Δήμο στον οποίο αποστέλλεται ο φάκελός του, σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ_ΔΗΜΟΙ.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/10/2018 5:06 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.