Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/12/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 18-12-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:15 π.μ με τηλεδιάσκεψη .

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/12/2018 7:10 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.