Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/12/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 12034/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο Κέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία ‘‘ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ’’ και κωδικό αριθμό θέσης 3006121, Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας ‘‘DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 16/12/2018 6:47 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.