Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/12/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση (12η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:12 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.