Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/12/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11952/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 4*, “ALEX BEACH” στην Δ.Κ. Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλουδών, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 24/1/2018 9:46 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.