Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/11/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11084/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, στην περιοχή ‘‘ΤΣΑΪΡΙ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ’’ στην περιοχή ‘‘Αμμούδες’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την ‘‘KTIMA ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/12/2018 7:06 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.