Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/11/2017
Θέμα:
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. : 7873/16-11-2017)

«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».
(Αριθμ. Πρωτ. : 7873/16-11-2017)


Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση " ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ " στην Χώρα νήσου Ίου, με Α.Φ.Μ. 043396051
Δ.Ο.Υ. Θήρας, χρηματικό πρόστιμο Πεντακοσίων (500) ευρώ, για παράβαση άρθρου 1 παρ.β της Υ.Α. Α2-718/2014 ΦΕΚ 2090/Β/2014 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για ελλειπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε αρτοσκευάσματα.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/11/2018 7:49 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.