Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/11/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10701/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου προστασίας της ακτής από διάβρωση στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έμπροσθεν του γηπέδου όπου είναι κατασκευασμένη η Ξεν. Μονάδα ‘‘ΙΜΠΕΡΙΑΛ’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:21 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.