Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/10/2017
Θέμα:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕ ΣΥΡΟΥ- OMAΔA B’ : ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.660 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (8.258,40 € ΜΕ Φ.Π.Α.)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/11/2018 7:46 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.