Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/10/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : "Εκμετάλλευση Λατομείου μαρμάρου , σε έκταση 131689,5 , με σύνοδα και επιμέρους έργα και επεμβάσεις σε συνολική έκταση 265647,57 τ.μ στη θέση " Τούρλες" Τ.Κ. Κώστου ,Δ.Ε Πάρου , Δήμου Πάρου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:23 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.