Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/10/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9999/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στον όρμο Αλίντων Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:27 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.