Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/10/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 19-10-2017 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ με τηλεδιάσκεψη .

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/12/2018 8:16 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.