Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/10/2017
Θέμα:
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. : 6783/06-10-2017)

Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΩΝ" με την επωνυμία "ΚΑΤΡΙΝ" στα Φηρά Θήρας Ν. Κυκλάδων, με Α.Φ.Μ.: 015139184 Δ.Ο.Υ. Θήρας, Διοικητικό Πρόστιμο Χιλίων (1.000,00) ευρώ, για παράβαση άρθρου 1 παρ. 3 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», ήτοι: Μη αναγραφή με ευανάγνωστα γράμματα σε ορατό σημείο πλησίον του ταμείου της ένδειξης:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ(ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», και στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: "CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT ( RECEIPT-INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED" , εφόσον διαθέτει τιμοκαταλόγους και στην Αγγλική.


Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 19/9/2018 11:08 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.