Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 04/10/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :" Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση " Μαρμαροκοπείο " νήσου Νάξου , με κωδική ονομασία θέσης " 1000460 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ"."

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 18/11/2017 11:55 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.