Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/10/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9459/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1200569 ΚΑΣΟΣ’’ στη θέση ‘‘ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ’’, Δήμου Κάσου, Νήσου Κάσου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:19 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.