Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/09/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου
Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
09:00 π.μ. στην έδρα της Περιφέρειας στο Κατάστημα της Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και στο
Κατάστημα της Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1) , για συζήτηση και διατύπωση Γνώμης στο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης :


«Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017»


Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 αποτελεί την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(2016)2017-2019 για το Έτος 2017 και στο οποίο προσδιορίζονται οι Δράσεις ή τμήματα των
πολυετών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016) 2017 - 2019 που θα υλοποιηθούν από
τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το Έτος 2017.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη
ημέρα δηλ. την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στους ίδιους χώρους και την ίδια ώρα, σύμφωνα
με το άρθρο 178 παρ.3 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ανοιχτή.
Ο Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Γεώργιος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Όλη η πρόσκληση


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:28 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.