Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/09/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8918/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1401772 ΕΜΠΩΝΑΣ – Χ2’’ στο ύψωμα ‘‘Άγιος Ιωάννης’’ Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε. Αταβύρου του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’ ».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/11/2018 7:50 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.