Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/09/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8647/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία ‘‘LINDOS ROYAL’’ που προέκυψε από την μερική συνένωση τριών υφιστάμενων ξενοδοχείων στην περιοχή ‘‘ΒΛΥΧΑ’’ Δ.Κ. Καλάθου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:22 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.