Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/09/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8626/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο τοιχίο προστασίας της ακτής από διάβρωση στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έμπροσθεν του γηπέδου όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα ‘‘AEGEAN BLUE’’ φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 16/10/2018 6:33 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.