Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 04/09/2017
Θέμα:
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2017 - 30/06/2017 (Απόφαση 413/2017 πρακτικό 16ο Συνεδρίασης 02-08-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:56 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.