Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/08/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8085/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο Ξενοδοχείο με διακριτικό τίτλο ‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ - (SOVEREIGN)’’, στη θέση ‘‘ΠΕΔΙΑΣ - ΒΕΪΖΗΣ’’, Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΑΕ ΤΞΕΕ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 16/1/2019 9:33 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.