Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/08/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 21/8/2017 11:23 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.