Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/08/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 17/7/2018 4:22 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.