Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/08/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 20/2/2018 11:09 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.