Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/07/2017
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 44567 / 2017 Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2017, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV : 39154100-7 Περίπτερα Εκθέσεων)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/2/2018 3:12 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.