Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/07/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση 7η Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 με τηλεδιάσκεψη δυνάμει του άρθρου 6 παρ.9 του ν.4071/2012, στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1).

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου  που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 με  τηλεδιάσκεψη δυνάμει του άρθρου 6 παρ.9 του ν.4071/2012, στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη  Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1).

Όλη η πρόσκληση.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:27 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.