Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/07/2017
Θέμα:
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.

''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υγρων  ΚΑΥΣΙΜΩΝ κινησης και θερμανσησ των Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟς 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών. /ckfinder/userfiles/files/5η Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης Καυσίμων.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 23/11/2017 4:26 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.