Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/07/2017
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών  αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018.

 

Όλη η πρόσκληση

Έντυπα συμμετοχής


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:58 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.