Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/07/2017
Θέμα:
Ανάρτηση ανακοινώσεων ΣΜΕ 01/2017 και ΣΜΕ 02/2017 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων SIROCCO και ALTERECO.

Περίληψη: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «SIROCCO:Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» και την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας». 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:59 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.