Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 04/07/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε Μεταφορείς Μεγάλων και Μικρών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά για την Κάλυψη Νέων Αναγκών για το Σχολικό Έτος 2017-2018».

Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε Μεταφορείς Μεγάλων και Μικρών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά για την Κάλυψη Νέων Αναγκών για το Σχολικό Έτος 2017-2018»./ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση Μεταροφάς Μαθητών .pdf 
 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 27/4/2018 9:06 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.