Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/06/2017
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ 3 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-06-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:15 Μ.Μ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 18/1/2019 11:11 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.