Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/06/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: " Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Νήσου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων στη θέση " Φτελιά ".

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 18/11/2017 12:09 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.