Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/06/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 5789/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ‘‘1001951 – ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ’’ στη θέση ‘‘ΚΟΥΜΟΥΛΙΑ’’ του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/12/2018 7:08 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.