Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/05/2017
Θέμα:
ΤΕΥΔ για τη δημοπρασία του έργου «Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων»

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 23/11/2017 4:21 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.