Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/05/2017
Θέμα:
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 725/23 "Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012), και κατόπιν των με αρ. πρωτοκόλλου ΔΤΕ.5906/20-12-2016 και ΔΤΕ.1635/28-04-2017 αιτήσεων παρόχου τηλεπικοινωνιών, ανακοινώνεται ότι θα εκτελεστούν εργασίες εγκαταστάσεις υπόγειου δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο Ρόδου στην περιοχή Ασγούρου.

Επί τμημάτων επαρχιακών οδών καθώς και εθνικής οδού θα διανοιχτούν μικροτάφροι όπως φαίνεται στις παρακάτω οριζοντιογραφίες. Η διατομή του ορύγματος θα είναι διαστάσεων 10εκ.(Π) X 45εκ.(Β). Επίσης θα τοποθετηθούν εννέα (9) υπαίθριες μονάδες δικτύου (καμπίνες).


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:52 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.