Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/05/2017
Θέμα:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 122.116,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 122.116,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)/ckfinder/userfiles/files/Διακήρυξη Γραφικής Ύλης 2017(1).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 23/4/2018 4:49 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.