Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/05/2017
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 - Τηλ.: 2241 0 64713-714

 

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 1335/05-05-2017 αίτηση του Καλσάτου Θεοδόσιου του Αλέξιου νόμιμου εκπροσώπου της ΚΑΛΣΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 996730134, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Έδρα: Ζηπάρι Κω, Κως Τ.Κ. 85300

Ε-mail: kalsatos@gmail.com

Τηλ: 2242068915

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 - ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 23/4/2018 4:40 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.