Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/05/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 4205/17 (Σχετ.: 16300/22-12-2016 Ανακ. Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου) περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της διορθωμένης Μ.Π.Ε. του έργου: «Yφιστάμενη Ξεν/κή Μονάδα, ‘‘ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2’’ 4*,στην περιοχή ‘‘ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ’’ Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΞΤΓΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:06 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.