Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 20/04/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3792/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με την επωνυμία ‘‘ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΩ’’, στη θέση ‘‘ΤΟΥΒΑΚΙ’’ Δ.Κ. Αντιμάχειας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘COSTAL-CLUB ΞΤΕ ΑΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:26 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.