Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/04/2017
Θέμα:
Διακηρυξη Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 40940/ 2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: ΄΄ Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2017 στο Νομό Δωδεκανήσου ΄΄ (κωδικός CPV 77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:46 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.