Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/04/2017
Θέμα:
Διακηρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 40653/ 2017) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών ( μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για το έτος 2017 (Κωδικoί CPV : 30192700-8 Γραφική ύλη, 30197643-5 Φωτοαντι- γραφικό χαρτί, 30192110-5 Μελάνια) συνολικού προϋπολογισμού με φπα : 80.000,00 €

Υπόδειγμα Οικονομικής  προσφοράς 

 

Ενημερώθηκε 26-04-2017


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/6/2018 8:29 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.