Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/03/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3046/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ Γ.Γ. ΠΝΑ που αφορά στο έργο Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα 2* αστέρων και δυναμικότητας 117 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΑΜΜΟΟΠΗ’’ Τ.Κ. Μενετών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΤΕΞΕΚ ΑΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:28 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.