Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/03/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 3047/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα, 5* αστέρων, δυναμικότητας 216 κλινών, στην περιοχή ‘‘Εβριός - Συκαμίνι’’ Δ.Κ Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 18/1/2019 11:13 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.