Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/03/2017
Θέμα:
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 4-3-2017 Αρ. Συνεδρίασης 4Η /4-3-2017

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 17/10/2018 12:53 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.