Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/03/2017
Θέμα:
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 5-3-2017 Αρ. Συνεδρίασης 5η/5-3-2017

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:30 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.