Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/03/2017
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στα Πακέτα Εργασίας 3.5 και 3.6 του έργου «Sustainable Interregional coastal & Cruise maritime tourism though Cooperation and joint planning - SIROCCO»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 20/2/2018 11:17 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.