Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/03/2017
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων επικοινωνίας που εντάσσονται στο έργο «Sustainable Interregional coastal & Cruise maritime tourism though Cooperation and joint planning - SIROCCO»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:47 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.