Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/02/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση Νο :4η που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Ρόδο στις 4 Μαρτίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:19 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.