Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/02/2017
Θέμα:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει το έργο της ανάπλασης των οικισμών Μικρού και Μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου

 

Τη συνέχιση του έργου της ανάπλασης  των οικισμών Μικρού και Μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αγαθονησίου κ. Ευάγγελος Κόττορος υπέγραψαν νέα σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας, με την οποία ο Δήμος εκχωρεί στην Περιφέρεια  την αρμοδιότητα συνέχισης υλοποίησης του έργου. Η πρώτη διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2015.

Η εκχώρηση της αρμοδιότητας από τον Δήμο Αγαθονησίου  κρίθηκε επιβεβλημένη,  επειδή  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία,  για την υλοποίηση του έργου, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και στην ανάδειξη των οικισμών και  θα συμβάλει όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα την θετική ανταπόκριση και προσέλευση τουριστών στο νησί.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 215.000 € και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με βάση τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, προβλέπονται συνολικά οι παρακάτω εργασίες:

Στον Οικισμό του Μεγάλου Χωριού:

Καθαίρεση, ανακατασκευή και πλακόστρωση έξι παλαιών τσιμεντένιων κλιμάκων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν έντονα προβλήματα λόγω της παλαιότητάς τους, είτε λόγω των έντονων κλίσεών τους καθιστούν από δύσκολη έως αδύνατη την διέλευσή τους.

Τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση των ενδιάμεσα χωμάτινων τμημάτων δημοτικών δρόμων.

Σύνδεση, τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση δύο δημοτικών δρόμων.

Στον Οικισμό του Μικρού Χωριού:

Εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής με σκυρόδεμα οδοστρωσίας του τμήματος δημοτικού δρόμου – εισόδου στο Μικρό Χωριό, που λόγω της παλαιότητάς του, παρουσιάζει έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Πλακόστρωση όλου του οδικού δικτύου (πλατεία, δρόμοι, σκαλοπάτια).

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:58 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.