Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/01/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση Νο :2η που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στις 6 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην συνεδριακή αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΕΡΜΗΣ» (Πλατεία Κανάρη – Ερμούπολη, Σύρος)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 6:56 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.