Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/01/2017
Θέμα:
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων από 1-1-2016 έως 31-12-2016 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:21 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.