Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/01/2017
Θέμα:
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012

Στις Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου υποβλήθηκε αίτηση από πάροχο τηλεπικοινωνιών για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης

εργασιών εγκατάστασης υπόγειου δικτύου στην οδό Κατταβιάς-Πρασονησίου του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τις παρακάτω οριζοντιογραφίες.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/6/2018 2:49 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.